Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2019
Datum akta: 24.09.2019
Broj*:UP/II-008-07/19-01/246
Naziv akta*:Korisnik - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenika za informiranje poništeno je rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i korisniku omogućeno pravo na pristup preslici popisa svih krajnjih korisnika kredita koje je kreditirala Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Puni tekst rješenja bit će dostupan po isteku roka za pokretanje upravnog spora odnosno dostave odluke Visokog upravnog suda, ukoliko je upravni spor pokrenut.

Rješenje je doneseno nakon presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-226/19-5 od 12. rujna 2019. godine kojom je usvojena tužba korisnika te poništeno rješenje Povjerenika za informiranje UP/II-008-07/19-01/246, URBROJ: 401-01/05-19-2 od 21. ožujka 2019. godine i predmet vraćen na ponovni postupak.

Ključne riječi: pristup informacijama;
zlouporaba prava;
žalba usvojena u cijelosti;
bankovna tajna; krajnji korisnik kredita;
Vezani akt:

U tijeku upravni spor pred

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.


UsII-226/19-5
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj