Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 11.10.2018
Broj*:UP/II-008-07/18-01/698
Naziv akta*:Korisnik - Sigurnosno-obavještajna agencija
Tijelo javne vlasti: Agencije i druge samostalne pravne osobe
Korisnik: Fizička osoba
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje odbijena je žalba korisnika izjavljena protiv rješenja Sigurnosno obavještajne agencije kojim je odlučeno o njegovom prigovoru izjavljenom protiv obavijesti iz članka 23. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Presudom Viskog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-492/18-7 od 1. veljače 2019. godine usvojen je tužbeni zahtjev korisnika i poništeno rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/18-014/698, URBROJ: 401-01/05-18-2 od 11. listopada 2018. godine, poništeno je rješenje Sigurnosno-obavještajne agencije KLASA: 806-20/18-01/3, URBROJ: 539-017011/1586-18-4 od 21. 8. 2018. godine te odbačen kao nedopušten prigovor koji je korisnik izjavo protiv obavijesti iz članka 23. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ključne riječi: pristup informacijama;
žalba odbijena;
rješenje o prigovoru;
Vezani akt:
UsII-492/18-7
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj