Vrsta akta*: Rješenje
Godina*: 2018
Datum akta: 03.09.2018
Broj*:UP/II-008-07/17-01/270
Naziv akta*:Gong - Hrvatski nogometni savez
Tijelo javne vlasti: Udruge
Korisnik: Pravna osoba - civilno društvo
Sažetak:

Rješenjem Povjerenice za informiranje odbačena je žalbe udruge Gong izjavljena protiv dopisa Hrvatskog nogometnog saveza iz razloga što je žalbu izjavila neovlaštena osoba.

Rješenje je doneseno nakon presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-138/18-8 od 8. lipnja 2018. godine kojom je usvojena tužba Hrvatskog nogometnog saveza te poništeno rješenje Povjerenice za informiranje UP/II-008-07/17-01/270, URBROJ: 401-01/05-18-2 od 28. veljače 2018. godine i predmet vraćen na ponovni postupak.

Ključne riječi: pristup informacijama;
poslovna tajna;
osobni podatak;
žalba odbačena; neovlaštena osoba;
Vezani akt:
UsII-138/18-8
HTML:

Otvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj