KLASA:  008-08/16-01/42

URBROJ:  401-01/11-16-02

Zagreb, 29.02.2016.

 

Korisnik

Temeljem Vašeg upita vezanog uz ostvarivanje prava na uvid u spis predmeta o razvodu braka pri centru za socijalnu skrb, dajemo slijedeći odgovor.

Pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) odnosi se na pristup javnim informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti i koje bi bile dostupne bilo kojoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi bez iznimke, te koje nisu vezane uz pojedinačne postupke uređene posebnim propisima.

Stoga je člankom 1.stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama  propisano je da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Stoga, kao stranka u postupku koji se vodi pred Centrom za socijalnu skrb, uvid u spis predmeta ostvarujete temeljem odredbi članka 84. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) jer se Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje.

Također, potrebno je spomenuti i članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojim je propisano kako se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.