KLASA: 900-01/19-01/10

URBROJ: 401-01/21-19-2

Zagreb, 2. rujna 2019.

 

PREDMET: Primjena članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama – dodatna uputa: proaktivna objava informacija tijela javne vlasti koja nemaju službenu internetsku stranicu

Obveza proaktivne objave informacija, propisana kroz 14 točaka članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosi se na sva tijela javne vlasti, neovisno o njihovoj veličini, organizacijskom obliku i kapacitetima, što znači da neposjedovanje vlastite internetske stranice ne oslobađa tijela javne vlasti od ispunjenja navedene obveze.

U kolovozu 2019., prema podacima s instruktivnog Popisa tijela javne vlasti, oko 13% tijela od njih 5.800 nema svoju internetsku stranicu, niti navedenu poveznicu na internetsku stranicu gdje proaktivno objavljuje propisane informacije.

Riječ je uglavnom o manjim tijelima, kao što su vatrogasne zajednice i postrojbe, dječji vrtići i veterinarske ambulante, kao i domovi za starije i nemoćne, knjižnice, komunalna i vodovodna trgovačka društva, različiti centri, turističke zajednice i dr. Također, uočeno je i da tijela koje se ne nalaze na Popisu, a predstavljaju obveznike provedbe Zakona, poput dobrovoljnih vatrogasnih društava, u pravilu nemaju vlastitu internetsku stranicu, niti objavljuju informacije iz svog djelokruga.

Stoga Povjerenik za informiranje preporučuje da, dok se ne steknu uvjete za pokretanje vlastite internetske stranice, odnosna tijela, u suradnji i dogovoru s tijelima koja su ih osnovala ili koja su im prenijela javne ovlasti ili u koja su udružena/učlanjena, objavljuju informacije propisane člankom 10. Zakona na podstranicama njihovih internetskih stranica, u opsegu i na način kako je pojašnjeno u Uputi o primjena članka 10. Zakona (https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci).

Preporuka je da tijela (osnivači) formiraju podstranicu za tijelo koje nema vlastitu internetsku stranicu (npr. općina za svoju ustanovu ili DVD) te da na naslovnoj stranici jasno naznače ulaz u podstranicu drugog tijela.

Tijelo čije se informacije objavljuju, odnosno službenik za informiranje tijela koje nema svoju internetsku stranicu, snosi odgovornost za sadržaj objavljene informacije, odnosno za točnost, ispravnost, potpunost i ažurnost, a službenik za informiranje tijela osnivača za preuzimanje i promptnu objavu nakon dostave. Stoga je svrhu pravovremene, točne i maksimalno transparentne objave informacija potrebno osigurati suradnju između službenika za informiranje tijela koje omogućava objavu na svojoj stranici i tijela čije se informacije objavljuju.

Određena tijela javne vlasti, koja nisu u mogućnosti primijeniti danu preporuku, budući da ih je osnovala privatna pravna ili fizička osoba ili im je javne ovlasti prenijelo tijelo koje nije u mogućnosti na svojim stranicama otvoriti podstranice za objavu informacija drugih tijela, trebala bi raditi na stvaranju uvjeta za pokretanje vlastite internetske stranice.